Czym jest odwołanie darowizny

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: quetzalcoatl

Czytano: 592 razy | Kategoria: Prawo | Ilość słów: 383 | Data: 12.04.13 | 0 komentarzyZgodnie z przepisami umową darowizny określa się bezpłatne świadczenia na rzecz osoby obdarowanej. Dotyczy zarówno rzeczy ruchomych jak i nieruchomych. Co istotne nie jest to czynność nie odwracalna.


kontrahent.jpg
Ogólnie to umowa cywilno prawna zawierana pomiędzy dwoma stronami, przy czym po każdej stronie umowy darowizny może występować więcej niż jedna osoba.Darowizna dla kilku osób

W sytuacji gdy przedmiot świadczenia jest niepodzielny, zachodzi możliwość zbycia i nabycia określonych udziałów w takim przedmiocie umowy darowizny. Umowa darowizny dla przykładu pozwala osobie współwłaściciela na darowanie swoich udziałów w nieruchomości innemu współwłaścicielowi tej darowizny, który w ten sposób stanie się w ten wyłącznym właścicielem danej nieruchomości.

 

Właściciel nieruchomości ma możliwość zgodnie z prawem na to by darować jedną umową lub umowami kolejnymi udziały w nieruchomości której jest właścicielem tylu osobom ile uzna za słuszne. Takie osoby są wówczas współwłaścicielami w takiej stopniu w jakim mają ilość/wielkość praw do danej nieruchomości.


Powody odwołania darowizny

Przyjmuje się, iż zgodnie z prawem następują dwie sytuacje powodujące odwołanie darowizny. Pierwszą jest opcja mówiąca o rażącej niewdzięczności obdarowanego w stosunku do darczyńcy. Poprzez rażącą niewdzięczność należy rozumieć sytuację gdy m.in. obdarowany znęca się on nad darczyńcą, obraża go, poniża go, lub też nie wypełnia on obowiązków względem darczyńcy, do jakich wcześniej się zobowiązał.

Drugą możliwością odwołania darowizny będzie sytuacja gdy darowizna nie została jeszcze wykonana a stan majątkowy darczyńcy uległby znacznemu pogorszeni, gdyby doszło do jej wykonania. Dokonanie darowizny jest zdecydowanie nie dopuszczalne, gdy stanowi rażący uszczerbek na obowiązku alimentacyjnym, jaki ma do spełnienia darczyńca.


Wyjątek od odwołania

W sytuacji gdy darczyńca wybaczy rażącą niewdzięczność wówczas darowizna może zostać dokonana. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie.


Rozwiązanie umowy darowizny

Bardzo istotnym jest fakt, że darczyńca od ustanowienia umowy darowizny ma okres 2 lat na jej rozwiązanie. Warunkiem w tej sytuacji jest zmiana stanu prawnego darczyńcy, gdyż musi on zostać ubezwłasnowolniony po zawarciu umowy i musi zostać ustalone, że podpisana przez strony umowa była nadmierna.


Podpis


Ocena: Ten artykuł nie był jeszcze oceniany


Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.

Statystyki


Artykułów: 7020
Autorzy: 1925

Menu

Reklama
Najaktywniejsi autorzyZakatalogowani (670)
Natalia (412)
EP (372)
berszi (252)
gryzipiorek (236)
Justyna (224)
pismak (213)
Admin (207)
Karolina (181)
Ania (162)

Kategorie


© 2011-2013 Pioropolis.pl, Silnik: ArticleMS
Pamiętaj, administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika. Treści są własnością ich autorów.