Szczypta prawa - czyn zawiniony i niezawiniony

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: apgreff

Czytano: 2016 razy | Kategoria: Prawo | Ilość słów: 388 | Data: 09.05.13 | 0 komentarzyPojęcie czynu użyte w ustawach jest pojęciem, zawierającym elementy wspólne dla wszystkich rodzajów odpowiedzialności: karnej, cywilnej, dyscyplinarnej. Obejmuje on działania, lub też zaniechania i skutek zewnętrzny.


Między działaniem i zaniechaniem a skutkiem powinien istnieć związek przyczynowy. Czyn nie może stanowić przestępstwa zatem w świetle obowiązującego ustawodawstwa nie może zostać uznany za karalny. Czy czyn który narusza normy prawa karnego, normy konstytucji lub też innej ustawy, która przykładowo dotyczy spraw natury gospodarczej. Czyn musi być zawiniony.

Interpretując winę należy odwołać się do pojęć ustalonych przez prawo karne oraz naukę prawa karnego. Działanie zawinione obejmuje obie formy winy: umyślną i nieumyślną. Podstawą odpowiedzialności konstytucyjnej będą głównie czyny popełnione z winy umyślnej, kiedy sprawca przewiduje możliwość naruszenia konstytucji lub ustaw i chce tego, lub ewentualnie godzi się na to.

Czyn może również zostać popełniony z winy nieumyślnej, jeśli sprawca bezpodstawnie przypuszcza że jego działanie nie narusza konstytucji, lub ustawy, lub nie przewiduje, choć może i powinien przewidzieć, iż stanowi on naruszenie konstytucji lub tez ustawy. DMS adwokaci dysponują w takich sytuacjach konkretną linią obrony.

temida.jpg

Naruszenie konstytucji - znana też jako delikt konstytucyjny - w ujęciu ustawy o Trybunale Stanu polega na zawinionym naruszeniu konstytucji lub ustaw, bez względu na skutki które mogą mieć charakter zarówno dodatni jak i ujemny da interesów państwa. Przy rozwiązaniu tego typu minister, który naruszył przez swoje decyzje ustawę, lecz przysporzył narodowej gospodarce wielu korzyści, będzie objęty odpowiedzialnością konstytucyjną na równi z ministrem, który wyrządził owej gospodarce szkodę.

Z drugiej strony, jeśli minister działający zgodnie z Konstytucją i ustawami spowodował na skutek błędnych, bądź lekkomyślnych decyzji oczywiste i znaczne szkody dla interesów państwa, nie będzie konstytucyjnie odpowiedzialny. Bowiem Sejm odrzucił propozycje, jakie się pojawiły w projektach społecznych, aby odpowiedzialność ta miała się zaciągać na legalne działania, które wyrządziły interesom państwa znaczną szkodę bądź też naraziły państwo na poważne niebezpieczeństwo.

Pragnęły one uwzględnić , oprócz legalności, również celowość działania osób które podlegają odpowiedzialności konstytucyjnej. Przyjęta w ustawie formalna koncepcja miała w zamyśle jej autorów stanowić czynnik ułatwiający Trybunałowi stanu wydanie wyroku.
Podpis

Apgreff - wie, co dobre


Ocena: 0.0


Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.

Statystyki


Artykułów: 7020
Autorzy: 1925

Menu

Reklama
Najaktywniejsi autorzyZakatalogowani (670)
Natalia (412)
EP (372)
berszi (252)
gryzipiorek (236)
Justyna (224)
pismak (213)
Admin (207)
Karolina (181)
Ania (162)

Kategorie


© 2011-2013 Pioropolis.pl, Silnik: ArticleMS
Pamiętaj, administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika. Treści są własnością ich autorów.