Jak zostać OPP?

PDF | Widok wydruku | Html

Autor: Kajaaa

Czytano: 411 razy | Kategoria: Pozostałe | Ilość słów: 310 | Data: 15.02.13 | 0 komentarzyW 2004 r. wprowadzono w Polsce Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Akt prawny, dotyczących m.in. takich zagadnień, jak wolontariat, partnerska współpraca władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, oraz działalność pożytku publicznego wywołał prawdziwą rewolucję.


Wprowadził również pewne ramy prawne w jakich funkcjonować mogą podmioty świadczące usługi mieszczące się w zakresie Ustawy oraz pojęcie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Omawiając podstawy prawne działalności OPP oraz kwestie ubiegania się o nadanie takiego statusu, warto zapoznać się z definicją „działalności pożytku publicznego”, która została podana w Ustawie, w której znalazły się także zapisy o zakresie w jakim może być prowadzona, informacje kto może prowadzić taką działalność oraz zasady tworzenia i funkcjonowania OPP. Przede wszystkim warto pokreślić, że organizacja pożytku publicznego to pojęcie niejednoznaczne z organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego. Organizacja starająca się o status OPP musi spełniać szereg wymogów określonych w ww. Ustawie, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami ale też i posiadanymi uprawnieniami.

Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony by móc ubiegać się o status OPP, to przynależność do kategorii podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy. Artykuł ten definiuje organizacje pozarządowe jako:

  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

O nadanie statusu OPP mogą się również ubiegać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kluby sportowe będące spółkami, działające na podstawie Ustawy  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

____________

Przekaż 1% podatku - Tylkoprocent.pl
Podpis


Ocena: Ten artykuł nie był jeszcze oceniany


Komentarze

Skomentuj

Nie masz uprawnień do komentowania. Musisz się zalogować.

Statystyki


Artykułów: 7020
Autorzy: 1925

Menu

Reklama
Najaktywniejsi autorzyZakatalogowani (670)
Natalia (412)
EP (372)
berszi (252)
gryzipiorek (236)
Justyna (224)
pismak (213)
Admin (207)
Karolina (181)
Ania (162)

Kategorie


© 2011-2013 Pioropolis.pl, Silnik: ArticleMS
Pamiętaj, administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkownika. Treści są własnością ich autorów.